top of page
privātuma politika

Šajos privātuma politikas noteikumos ir skaidrots, kā mint grupas uzņēmumi (“mint”, “mēs”) apstrādā informāciju par personām, tostarp personas datus, sniedzot www.mintservices.lv mājaslapas un internetveikala pakalpojumus (“Pakalpojums”), kā arī norādītas mūsu klientiem un citiem datu subjektiem pieejamās tiesības.

Piekļūstot vai izmantojot šo mājaslapu vai jebkuru no mūsu Pakalpojumiem, jūs piekrītat šiem privātuma noteikumiem, Sīkdatņu politikai un citiem mūsu mājaslapā publicētajiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, jums jāpamet šī mājaslapa un jāpārtrauc izmantot visi mūsu Pakalpojumi.

Kādus datus apstrādājam
 1. mint vāc, apkopo un saņem informāciju dažādās formās, kad jūs izmantojat Pakalpojumu, veicat pasūtījumu vai apmeklējat mūsu mājaslapu. Daļa šīs informācijas satur personas datus.
 2. Reģistrējoties Pakalpojuma saņemšanai, izveidojot mint kontu un veicot pasūtījumu, jūs sniedzat mums šādu informāciju, kas satur jūsu personas datus:

  1. Vārds;

  2. E-pasta adrese;

  3. Telefona numurs;

  4. Piegādes adrese;

  5. Iegādāto gala produktu un preču dati (sērijas numuri);

  6. Maksājuma dati.

 3. Atsevišķa informācija, ko mint apstrādā, tiek ievākta, kamēr izmantojat mūsu Pakalpojumu. Atkarībā no uzstādītajām iekārtām, šī informācija var saturēt šādus personas datus:

  1. Iekārtas sērijas numurs;

  2. IP adrese;

  3. Preču un pakalpojumu ražotāja reģistrētie dati.

  4. Kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, mēs varam apstrādāt noteiktu informāciju, kas var saturēt jūsu personas datus, piemēram, datus par jūsu datora ierīci un pārlūku, kā arī citu informāciju, kas tiek vākta no sīkdatnēm un tamlīdzīgām tehnoloģijām, ko izmantojam. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes mūsu Sīkdatņu politikā.

Personas datu apstrādes nolūki
 1. mint apstrādās jūsu personas datus, lai sniegtu Pakalpojumu, uzlabotu to, risinātu jebkādas ar Pakalpojumu saistītas problēmas, kas jums var rasties un nodrošinātu, ka jūs saņemat vislabāko iespējamo klientu apkalpošanas pieredzi.
 2. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai:

  1. Nodrošinātu jums iespēju saņemt mūsu Pakalpojumu, reģistrējot savu lietotāja kontu mint portālā, kā arī iegādājoties un izmantojot  mint preces un pakalpojumus;

  2. Apstrādātu maksājumus Pakalpojuma vajadzībām;

  3. Analizētu saņemtos uzstādīto iekārtu datus un sniegtu jums iespēju sazināties ar iekārtām;

  4. Analizētu jūsu veiktās darbības mūsu Pakalpojuma ietvaros;

  5. Apstiprinātu jūsu identitāti preču piegādes gadījumā vai sazinoties ar jums neskaidrību gadījumā;

  6. Sniegtu jums ar mūsu Pakalpojumu izmantošanu saistītu atbalstu, atbildētu uz jūsu jautājumiem un apstrādātu jūsu pieprasījumus;

  7. Uzlabotu Pakalpojumu vai attīstītu jaunas funkcijas Pakalpojuma ietvaros;

  8. Nosūtītu jums informatīvus materiālus, piemēram, jaunumus, reklāmas paziņojumus u.tml., ja esat piekritis šādu materiālu saņemšanai;

  9. Aizsargātu mint, tā lietotāju un citu trešo personu tiesiskās intereses un tiesisku iemeslu, piemēram, mūsu noteikumu un nosacījumu ievērošanai, vai lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un sniegtu palīdzību tiesību aizsargājošām iestādēm.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem. Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats var atšķirties atkarībā no specifiskas datu grupas un tās apstrādes nolūkiem. Ievērojiet, ka mēs, iespējams, apstrādāsim vienus un tos pašus personas datus vairākiem nolūkiem vienlaicīgi un tādējādi tiem tiks piemērots vairāk nekā viens juridiskais pamats. 


Līgums

Kopumā jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumattiecības starp jums un kādu no mint grupas uzņēmumiem, kas rodas, kad esat reģistrējis savu lietotāja kontu mint portālā un uzsācis mūsu pakalpojuma izmantošanu. Mums nepieciešama noteikta informācija, lai noslēgtu distances līgumu un pildītu mūsu pienākumus, kas izriet no šī līguma. 


Juridiskie pienākumi

Atsevišķos gadījumos mint apstrādā personas datus juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, finanšu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pienākumi vai, ja mums ir jāpiedalās kādā juridiskā procesā. 


Leģitīmās intereses

Jūsu personas datu apstrāde nepieciešama mint leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj jūsu tiesības un brīvības. Piemēram, mēs varam apstrādāt jūsu datus mārketinga nolūkos, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi attīstīt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību. Mūsu leģitīmās intereses ietver mūsu pakalpojuma sniegšanu, lai ievērotu mūsu lietotāju vajadzības, reklamēšanu, lai padarītu mūsu pakalpojumu brīvi pieejamu lietotājiem, krāpšanas, ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, drošības un tehniskos jautājumus pakalpojuma ietvaros, pienākumu izpildi pret mūsu partneriem, juridisku prasību īstenošanu utt. 


Piekrišana

Mēs apstrādājam atsevišķus personas datus, balstoties uz jūsu piekrišanu. Tā ir informācija, kas mums nav nepieciešama līguma izpildei, taču jūs brīvprātīgi varat sniegt mums šādu informāciju. Veicot šādas skaidri apstiprinošas darbības, piemēram, jūsu e-pasta adreses ievadīšana jaunumu abonēšanas laukā un noklikšķinot “Abonēt”, jūs sniedzat savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei. Ievērojiet, ka jums ir tiesības dzēst šo informāciju un atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, sekojot norādēm mūsu e-pasta vēstulēs.

Kam personas datus varam nodot
 
 1. Lai varētu nodrošināt jums Pakalpojumu, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus šo pakalpojumu atbalstam. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām (apstrādātājiem), kas mums var nodrošināt datu saglabāšanu serveros, saziņas un satura piegādes tīklus, datu un kiberdrošības pakalpojumus, maksājumu apstrādes pakalpojumus, kurjeru pakalpojumus, e-pastu un citu ziņojumu izplatīšanas un pārraudzības pakalpojumus, tehniskos (ražošanas), IT, juridiskos un finanšu pakalpojumus, un citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama (kopā saukti “Trešās personas pakalpojumu sniedzēji”).

 2. Trešās personas pakalpojumu sniedzēji var saņemt tikai minimālu nepieciešamo personas datu apjomu, atkarībā no to konkrētās funkcijas un nolūkiem, palīdzot nodrošināt un uzlabot mūsu Pakalpojumu un uzņēmējdarbību, un var to izmantot tikai šādiem nolūkiem. Mēs kopīgosim personas datus tikai ar tādiem Trešās personas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies ievērot piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās saistības.

 3. mint apstrādātie personas dati var tikt nosūtīti Trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Šādā gadījumā mint nosūtīs personas datus tikai tādiem saņēmējiem, kas nodrošina atbilstību datu apstrādes un aizsardzības prasībām un kas spēj nodrošināt pietiekamu aizsardzības līmeni vai ir snieguši atbilstošas garantijas.

Datu apstrādes ilgums un datu glabāšana

mint apstrādās minētos datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Pēc šī pamata izbeigšanās mint izdzēsīs jūsu datus.

 1. Jūsu tiesības

  1. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un labot tos, veikt grozījumus, dzēst, nodot vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Pirms sniedzam jums informāciju, mums ir pienākums pārliecināties par jūsu identitāti, tādēļ varam lūgt jūs iesniegt papildu informāciju.

  2. Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi apstrādājuši jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju, vai jūsu attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

  3. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums pakalpojumu saņemšanai un līguma noslēgšanai ar mums.

 2. Izmaiņas privātuma noteikumos

  1. mint ir tiesības laiku pa laikam ieviest grozījumus šajos privātuma noteikumos, piemēram, ja mēs ieviešam jaunus pakalpojumus vai funkcijas. Šo privātuma noteikumu grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti no brīža, kad tie ir augšupielādēti šajā lapā.

  2. Mēs aicinām jūs laiku pa laikam pārbaudīt šo lapu. Turpinot lietoto mūsu Pakalpojumu vai citādi sniedzot mums jūsu personas datus, pēc tam, kad šo noteikumu grozījumi ir stājušies spēkā, jūs piekrītat atjauninātajiem privātuma noteikumiem.

 3. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem vai šiem privātuma noteikumiem, vai arī jūs vēlaties iesniegt sūdzību attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, rakstot uz info@mintservices.lv

bottom of page