top of page
mint veļas mazgātava Cēsīs

uzticams partneris tīrības nodrošināšanā

mint ir zīmols, kas nodrošina uzticamus, ērtus & personalizētus pakalpojumus visdažādākajām nozarēm jau vairāk nekā 25 gadu garumā. Mēs esam neatņemama jūsu ikdienas sastāvdaļa un, nemanāmi, pieveršoties katrai detaļai, atbalstām, lai jūs spētu uzrāpties visaugstākajās virsotnēs.

mint nozīme
piparmētra

lietvārds (1)

Vārds piparmētra mums saistās ar svaigu, možu un jauneklīgu noskaņojumu. Tas ieskicē jaunu sākumu mūsu ilgstošajās attiecībās, sniedzot pieprasītu un kvalitatīvu servisu.

kaltuve

lietvārds (2)

Vieta, kur tiek kaltas monētas, medaļas, žetoni. Mēs mūsu kaltuvē kaļam idejas, pieslīpējam zināšanas, sniedzam vērtību mūsu klientiem un radām papildinājumu ikkatrai dzīves situācijai. mint ir uzņēmums, kurā mīl eksperimentus un radošas idejas mūsu klientu specifisko vajadzību apmierināšanai. 

veidot,
sasniegt

darbības vārds (3)

Katru dienu, kad sniegtā pakalpojuma gala produktu vai rezultātu nododam mūsu klientu rokās, esam no jauna izveidojuši saikni, esam iedevuši iespēju nelielam jaunam sākumam— darba apģērbs ir tīrs un sakopts, gultasveļa izgludināta, telpas spīd un laistās. No mūsu rokām izlaistais ir sasniedzis jaunu posmu, ir gatavs iziet jaunu ciklu.

svaigs

īpašības vārds (4)

It kā svaigi plūkta piparmētra, mint— tā ir vieta jaunām, inovatīvām sadarbības iespējām un risinājumiem. Vieta, kurā strādā jauni, radoši, profesionāli un mūsdienīgi “biznesa zinātnieki”. Svaigas zināšanas un redzējums uz jau iestrādātiem pamatiem.

vērtības

kvalitāte

Pakalpojumos, ko piedāvājam, precēm, ko pārdodam un iesakām saviem klientiem, attiecībās ar klientiem un mint komandas biedriem. Kvalitāte kā mint komandas domāšanas veids, mūsu izaugsmes garantija.

inovācijas

Kā svaiga piparmētra mūsdienu mainīgās vides “kokteilī”, kā neizsīkstošs enerģijas avots attīstībai, mūsu motivācijas avots, kā nepārtrauktas izglītības aka, veiksmes un izdošanās garants.

uzmanība

Uzklausot klienta rūpes un vajadzības, darot ikdienas darbu, attiecībās, precizitāte izpildot apsolīto, sadzirdot savas kļūdas.

cieņa

Attiecībā pret darba tikumu, attiecībā pret klientu izvēli, savstarpējā cieņa un uzticēšanās, pret valsti un sabiedrību, iepretim dzīvajai dabai un apkārtējai videi.

godīgums

Kā cilvēcisko attiecību pamats, iepretim padarītajam un apsolītajam, atzīstot savas kļūdas, ikdienas pienākumu ritā, pateicība tajā ko darām.

moto

Atrodoties pasaulē, kas ir neprognozējama, pakārtota ātrumam un digitalizācijai, ātrs serviss nebūt nenozīmē labs serviss. mint aicina pieņemt šo neskaidrības laikmetu caur apstāšanos un patiesu iedziļināšanos. mint nodrošina pieredzē balstītu drošības sajūtu, kas rada mieru un komfortu. Tas ir saistīts ar cilvēciska laika veltīšanu, dziļi ieklausoties vienam otrā.

jēdziens

mint sevī ietver ilgtspējīgu, mūsdienīgu un radošu pieeju biznesa procesiem un apkārtējai videi, kā arī, sabiedrībai draudzīgu biznesa filozofiju.

aicinājums

no domāt zaļi uz būt zaļi, dodot klientiem iespēju saņemt ilgtspējīgus pakalpojumus. Tas ir serviss, kas tiek sniegts balstoties uz savstarpēju uzticēšanos un cieņu. mint, tie ir pakalpojumi, kas piepildīti ar sadzirdēto un izprasto pieprasījumu, un profesionāli atrisināto servisu.

mint logo balta kontūra
mint darba apģērbu serviss

ļaujiet mums darīt to, ko darām vislabāk

Mēs ticam saviem spēkiem, darba tikumam, labklājībai un veiksmei, patiesībai un tam, ka izdosies.​

Mēs uzticamies savai pieredzei un zināšanām, klientu izvēlei un padomam, mūsu komandas enerģijai un jaunradei, mūsu valstij un sabiedrībai, jaunības un gadu vieduma mijiedarbībai.

Lai piedāvātu labāko, mēs domājam lgtspējīgi, dabai draudzīgi, radoši un neparasti, iekļaujoši un sabalansēti.

Lai rastu risinājumus, mēs iedziļināmies ikdienas izaicinājumos, klientu rūpēs un neziņā, pacietīgi un izzinoši, atbildīgi un kritiski.

mēs izdarām
bottom of page