top of page

Ilgtspējīgs risinājums : ūdens atkārtota izmantošana veļas mazgātavā un ķīmiskajā tīrītavā

Mūsdienu pasaulē ilgtspējība vairs nav tikai vēlme vai iespēja, nu jau tā ir nepieciešamība. Jebkura nozare cenšas samazināt savu ietekmi uz vidi, un veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas uzņēmumi nav izņēmums. Ūdenim, kā vienam no planētas vērtīgākajiem resursiem, ir nozīmīga loma šajā industrijā. Ūdens atkārtotas izmantošanas prakses ieviešana veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrītavas uzņēmumos var būtiski ietekmēt gan vidi, gan uzņēmuma peļņu. Šajā bloga rakstā apskatīsim to, kā mēs— mint grupa— pārstrādājam ūdeni un būtiski ietekmējam savu, kā arī planētas nākotni.

green water

Pirmkārt, jāuzsver tas, ka, bez ūdens, tāds uzņēmums, kura pakalpojumi iekļauj veļas mazgāšanu, telpu uzkopšanu un ķīmisko tīrīšanu, nevar pastāvēt. Liels ūdens apjoms tiek izmantots tekstilizstrādājumu un veļas mazgāšanai, skalošanai un tīrīšanai. Tomēr pārmērīgs šajos procesos izmantotā un novadītā ūdens daudzums var radīt kaitīgas sekas uz vidi. Tālāk ierakstā ir aprakstīti daži iemesli, kāpēc ūdens atkārtota izmantošana un pārstrāde ir nozīmīga veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas uzņēmumiem.

Vērtīga resursa saglabāšana : ūdens trūkums kļūst par arvien lielāku problēmu visā pasaulē. Pārstrādājot un atkārtoti izmantojot ūdeni uzņēmumi vietējā līmenī veicina ūdens taupīšanas aktivitātes, kā arī samazina vietējo ūdens apgādes slodzi.

Izmaksu samazināšana : ūdens atkārtota izmantošana samazina ūdensapgādes maksājumus un notekūdeņu novadīšanas izmaksas, kas ļauj ievērojami ietaupīt un novirzīt šos ietaupījumus uzņēmuma attīstībai.

Ietekme uz vidi : piesārņota ūdens novadīšana upēs un kanalizācijā var kaitēt ūdens ekosistēmai. Ūdens pārstrāde samazina piesārņojumu, kā arī uzņēmuma oglekļa pēdas nospiedumu.

veļas mazgājamās mašīnas

Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas biznesā ir iespējamas četras ūdens pārstrādāšanas metodes, kuras iespējams izmantot kopā vai atsevišķi.

1. Filtrēšana un attīrīšana : uzstādīt filtrēšanas sistēmas, lai no notekūdeņiem atdalītu piemaisījumus un piesārņotājus. Šādas sistēmas ūdens attīrīšanai izmanto fizikālo, ķimisko un bioloģisko metožu kombināciju.

2. Slēgtā cikla sistēma : lietotais ūdens tiek saglabāts ražotnē, filtrēts un izmantots atkārtoti, lai veiktu dažādus darbus vai norises ēkā, kā piemēram, ūdens pieejai tualetēs, dušas telpās un virtuvēs, kā arī veļas mazgāšanas procesos.

3. “Pelēkā” ūdens otrreizēja pārstrāde : ūdeni, kas nācis no “baltās” veļas mazgāšanas, apstrādā un atkārtoti izmanto pirmajam darba apģērbu mazgāšanas ciklam, kur apģērbi tiek skaloti un attīrīti no vispārējiem netīrumiem un traipiem.

4. Lietus ūdens savākšana : ir iespēja savākt lietus ūdeni no ražotnes jumta un uzglabāt to lietošanai ražotnē gan uzturot tualetes, gan mazgājot veļu, kā arī tīrot telpas. Šāda procesa pielietošana ļauj būt mazāk atkarīgiem no pašvaldības ūdensapgādes.


priede zilu debesu fonā

Runājot par MINT uzņēmumu un tā ilgtspējību ūdens atkārtotā izmantošanā, ir jāpiemin, ka uzņēmums jau kopš lielās ražotnes atklāšanas 2017. gadā izmanto īpašu sistēmu, lai būtu spējīgs pilnvērtīgi un ekonomiski izmantot ūdens resursus. Gadu gaitā tas attīstījis savu iekšējo ūdens sadales, uzglabāšanas, attīrīšanas un otrreizējas izmantošanas sistēmu, kas ļāvusi ietaupīt tūkstošiem kubikmetru ūdens resursu, kā arī rūpēties par dabu. Šajā industrijā ūdens pārstrāde ir reāls un “taustāms” veids, kā panākt pozitīvu ietekmi dažādos jautājumos.

MINT lepojas ar to, cik saudzīgi lieto ūdens resursus un šajā jautājumā ieguldītajā enerģijā jau gandrīz 7 gadu garumā.

Comments


bottom of page